Resurs
Byggnadsplåtslagarna i Östergötland AB är ett företag, som består av två
personer, Per Holmén och Peter Lönn, som arbetar som plåtslageri i Linköping 
med omnejd. De utför plåtarbeten och takrenovering i Linköping är en del av deras kompetensområde. Utöver detta så
arbetar Per Holmén och Peter Lönn med 
takrenovering i Linköping. Detta plåtslageri i Linköping har mer än 70 års samlad kompetens, vilket naturligtvis
gör att företaget vet vad de sysslar med och dess kunder kan vara lugna och
nöjda.